|DOWNLOAD BOOK ⚉ Het verdriet van België ♞ eBooks or Kindle ePUB free

500. . Het meest verrassende aan dit boek is toch wel dat het zo vlot leesbaar is ik had wel wat anders verwacht van een meer dan 700 pagina s tellend meesterwerk van de Nederlandstalige literatuur met als titel Het verdriet van Belgi V l meer dan een oorlogsroman is dit een coming of age roman, waardoor de toon al bij al vrij licht blijft en in het eerste deel zelfs sterk vermengd wordt met de fantasie van het hoofdpersonage en WOII zich eigenlijk veel meer op de achtergrond afspeelt dan ik verwacht had.Als dit boek n iets weet over te brengen over de Vlaamse Beweging en de collaboratie, dan wel dat de meesten het meer deden uit eigenbelang want zo kwam het beter uit, een mens moet toch aan centen en eten geraken , dan voor het Grote Ideaal Dit is geen boek dat je met je neus in de gruwel en de absurditeit van de Tweede Wereldoorlog duwt zoals bijvoorbeeld De Welwillenden van Jonathan Littell , maar meer een opeenvolging aan indrukken geeft, zonder eigenlijk een sterke duiding of ondertoon zoals het leven toen moet geweest zijn eigenlijk.Gedurende een groot deel van het boek vond ik, hoewel ik het wel graag las, er niet bijzonder veel speciaals aan, en zag ik niet in waarom dit boek behoort tot de Canon van de Nederlandstalige literatuur maar naarmate de pagina s vorderden, merkte ik dat ik toch ge ntrigeerd was en toch steeds maar verder en verder wou lezen Ik vond het boek te lang, maar uiteindelijk ben ik toch teleurgesteld dat het uit is.Nu het uit is, twijfel ik om dit boek vier sterren te geven, hoewel het constant aanvoelde als een drie sterren boek Laat ik dat dan maar doen, omwille van de bijwijlen prachtige taal, en de heerlijke humor van de familiale relaties En omdat het boek vind ik de Vlaming weet te schetsen zoals ie is hoe pijnlijk en onsympathiek ook. Misschien wel het meest bekende boek van de Vlaamse letteren, maar niet helemaal onterecht Hugo Claus schreef hiermee geschiedenis, terecht Of hij hiermee, en zijn ander werk, de Nobelprijs voor literatuur moest winnen Geen idee Misschien wel, maar dan moest Louis Paul Boon die ook gekregen hebben, wat niet gebeurde Al bij al een prachtige roman, waarmee je vele uren zoet bent, want het is een klepper en dat op twee manieren Ten eerste is het gewoon een dik boek En als tweede punt de inhoud, de manier waarop hij schreef, is van een z er hoog niveau Soms zwoegen en zweten, maar achteraf heb je er voldoening van Eindelijk uit Maar ook een beetje Waarom is het nu gedaan Louis Seynaeve en diens ode aan de verbeelding. 3.5 3 4 3 |DOWNLOAD BOOK ♡ Het verdriet van België ☢ Ambientada En B Lgica Durante Los Ltimos A Os Del III Reich, Esta Novela Narra La Adolescencia De Louis Seynaeve, Hijo De Una Familia Peque Oburguesa Y Ultraconservadora, Orgullosa De Su Propia Inanidad Con El Paso De Los A Os, Louis, Desencantado, Abandona Los Mitos De La Ni Ez Y Descubre La Naturaleza Hip Crita Del Mundo AdultoObra De Factura Cl Sica Y Proporciones Picas, Pol Mica, Hilarante Y Cruda A Partes Iguales, La Pena De B Lgica Es Uno De Los Mayores Monumentos De La Literatura Europea The Sorrow of Belgium is a coming of age story of a young Belgian boy during World War II Like many stories with adolescent boys, much of the book focuses on Louis experiences in school, his relationships with his parents and friends and the typical teenage boy s fascination with sex However the time and place add in the complexity of growing up in a country at war and a country with divided loyalties I picked up this book because we are traveling to Belgium later this summer and wanted a book that gave some insight to the culture of the area I was definitely surprised and learned quite a bit about the division of Belgium due to language Before WWII, French was spoken in the southern part of Belgium and was the language of the nobility and the official language used by much of the government The Flemish movement arose to rid the country of French During WWII, some people saw collaboration with the Germans as a method of supporting the Flemish movement As the main character Louis grows up and lives through the war, he experiences animosity from other Belgians because his family collaborates with the Germans Although the story is told with much humor, the brutality and devastation of war is still present in the story.I personally found this story interesting, but not that compelling What could have been an incredibly strong and moving story was told with too much nonchalance and emphasis on an adolescent boy s obsession with sex I really wanted to love this story, but felt that there was no strong message when it could have been a very powerful story Still, good background information about Belgium and the struggles it experienced during the war. Zeer mooi geschreven De spelletjes met taal, de frivoliteit van de dichtkunst, het geduld waarmee Claus alles gedetailleerd beschrijft maken het boek fijn om te lezen Historisch gezien ook een interessante context. Schrijven, dat is de wat chiquere vorm van liegen Hugo Claus Een mens komt wat tegen als hij in zijn archieven gaat snuisteren Deze recensie van Het verdriet van Belgi bij voorbeeld, kort na het verschijnen ervan gepubliceerd in De Beiaard , een Zuid Oost Vlaamse weekkrant 11.06.1983 En De Zwijger gaf er hors concours een prijs voor, een door Claus en Jan Vanriet gesigneerd exemplaar van Het teken van de hamster Pour la petite histoire de eigenaar van De Beiaard kwam een aantal jaren geleden gewelddadig aan zijn einde slachtoffer van een passionele moord Maar passons Die recensie is hier en daar gedateerd, en dat pseudoniem van mij G.R Wilhelmus was natuurlijk een beetje belachelijk, maar afgezien daarvan heb ik mijn schrijfsel, zoveel jaar na datum, met plezier herlezen H t literair evenement van 1983, dat zal stilaan bekend zijn, is ongetwijfeld Het verdriet van Belgi van Hugo Claus Walter van den Broeck en kompanen ten spijt, stelt Claus moeiteloos alles wat de laatste jaren op literair gebied gepresteerd werd in de schaduw En tegelijk wordt alle gejeremieer over de tegenwoordige letterkundige armoede voor een flink stuk gerelativeerd Even duidelijk stellen dat het hier niet de bedoeling is, kan zijn, nogmaals een samenvatting te brengen van dit magistrale epos van bijna 800 bladzijden enerzijds is het volstrekt ondoenbaar een dergelijk complex verhaal met al zijn intriges en nevenintriges samen te prangen in een paar kolommen, anderzijds is het publiek sinds het verschijnen van het boek letterlijk overspoeld met recensies en interviews met de Schepper Telkens een ideale gelegenheid voor Claus om lucht te geven aan zijn antiklerikalisme zijn nonnentrauma en uitgebreid de obligate vergelijkingen met De Kapellekensbaan van L.P Boon te weerleggen E n zaak is duidelijk het spel van de publiciteitscampagne werd uitmuntend gespeeld Zo bracht De Zwijger al in april 1982 een voorpublicatie van Het verdriet, kregen alle boekhandels posters met de kop van Claus toegestuurd en was er geen tijdschrift dat zich niet gewillig voor de kar van de uitgeverij liet spannen Al die poeha heeft duidelijk zijn effect niet gemist een eerste oplage van niet minder dan 30.000 exemplaren was in minder dan een maand uitverkocht Uitgeverij De Bezige Bij kan dan ook tevreden zijn Het ziet er immers naar uit dat het succes dat DBB had met de publicatie van De aanslag van Harry Mulisch 150.000 exemplaren verkocht in nauwelijks zes maand op zijn minst ge venaard zal worden door Claus Crisis, zei u Terloops even vermelden dat Mulisch anderhalf jaar geleden in Knack nog gedoodverfd werd als tweederangsschrijver , wat toch meteen een schril licht werpt op de waarde van alle literaire kritiek Het zij zo Het boek, dus De twee delen van Het verdriet van Belgi overspannen grosso modo de periode van 1939 tot 1947 aanloop tot de oorlog, bezetting en collaboratie, naoorlogse repressie U ziet het al het gaat hier zowat over dezelfde periode die Maurice De Wilde ons week na week voorgeschilderd heeft in De Nieuwe Orde De manier waarop Claus dat stuk geschiedenis uitbeeldt is echter totaal anders Geen minutieuze aaneenschakeling van bloedernstige feiten, maar een veel volksere benadering van de gebeurtenissen In feite is de oorlog niet meer dan de achtergrond waartegen Claus zijn personages laat evolueren Een goeie keuze overigens, want oorlogsomstandigheden verhevigen nu eenmaal de zielenroerselen, angst doet intenser leven, relationele tegenstellingen komen heftiger tot uiting Het is trouwens bepaald markant dat de beste Nederlandse literatuur haar inspiratie vond in de tweede wereldoorlog, getuige De donkere kamer van Damokles en Herinneringen van een engelbewaarder van W.F Hermans, De godenjaren van Adriaan Venema en het reeds vermelde De aanslag van Mulisch Wat meteen een verklaring kan inhouden voor de kneuterige en narcistische schrijvelarij van de jongste generatie gebrek aan diepdoorvoelde emoties levert oppervlakkige literatuur op Het milieu dat Claus beschrijft is dat van de kleine bourgeoisie in Kortrijk, in het boek Walle genoemd in de voorpublicatie cf De Zwijger was er nog sprake van het minder enigmatische Walrijk Hoofdpersonage is het elfjarige jongetjes Louis, zoon van de collaborerende drukker Staf Seynaeve Louis brengt zijn jeugdjaren door in het gesticht , een afgesloten en broeierig wereldje dat hoofdzakelijk gekenmerkt wordt door eenzaamheid, jongensachtige bravoure, leugenachtige informatie, latente seksualiteit De beschrijving van deze jeugdherinneringen vinden we terug in het eerste deel van het boek, dat duidelijk een afgerond geheel vormt cf de vermelding einde en november 1947 Achteraf blijkt dat Het verdriet eigenlijk een novelle is die Louis schreef voor een wedstrijd in een krant Terloops even opmerken dat in dit deel een zekere zuster Sint Gerolf ten tonele wordt gevoerd die vroeger reeds prachtig werd beschreven door Claus in het korte maar uiterst krachtige verhaal De verzoeking 1981 , dat onlangs bewerkt werd tot luisterspel De rol van de schijnbaar demente non, behept met een demonisch mysticisme, werd erin vertolkt door Dora Vander Groen Centraal thema in het boek is ongetwijfeld het communicatieprobleem Voortdurend wordt Louis geconfronteerd met leugens, halve waarheden, verdraaiingen van de feiten Als zijn moeder opnieuw zwanger is, vertelt zijn vader hem bv dat ze van de trap gevallen is Hoe hoog was die trap dan, Louis , En heeft ze haar eigen zeer gedaan vragen de zusters hem dan, tot algehele hilariteit Van de weeromstuit gaat Louis hetzelfde wapen gebruiken Hij verzint verhalen alsof het gedrukt staat Louis wordt uiteindelijk ook schrijver, dat is de wat chiquere vorm van liegen Claus Literair technisch heeft Claus die verzinsels van Louis prachtig ingebouwd in het eigenlijke relaas van zijn verhaal Voortdurend zijn er shifts van realiteit naar dromerij, een handig aangewend proced om zowel van de extreme feiten de oorlog, de wereld van de volwassenen als van wat er zich in het hoofd van het kind afspeelt, een beeld te scheppen In het tweede deel van het boek, Van Belgi , worden de krachtlijnen uit het eerste deel logisch doorgetrokken De tijden zijn slecht, zegt de radio, zeggen de gazetten Nee het verbetert er niet op, contrarie p 291 Waarna een stoet van personages het relaas van de gebeurtenissen brengt Telkens gaat het om hun waarheid, evenzovele getuigenissen van verwrongen informatie Het resultaat is een realistisch beeld van de verwarring die toen hoogtij vierde Het zal duidelijk zijn dat de taal die Claus zijn personages laat hanteren geen hoogbeschaafd Nederlands is, wel een soort Vlaams, een samenkoeksel van dialecten Hier en daar hoort men wel bezwaar maken tegen dit Clausiaanse taaltje Ten onrechte, m.i het verleent het boek een zeldzame authenticiteit Het is het ideaal vehikel voor de tragikomische dialogen, waarin Claus andermaal bewijst de onovertroffen meester te zijn En zo zijn we weer bij ons uitgangspunt beland Het verdriet van Belgi valt niet te herleiden tot een paar bladzijden commentaar Het is een boek dat niet besproken moet worden, maar gelezen Een zeldzaam compliment G.R WILHELMUS 11.06.1983